Home > Group Members

 

Principle Investigator


Dr. Hailong Jiao (焦海龙)

Associate Professor

Peking University Shenzhen Graduate School

Email: jiaohailong AT pku.edu.cn

Tel: +86-(0)755-26035580

BiographyCo-Supervised Ph. D. Students


Kamlesh Singh

Eindhoven University of Technology; Co-supervised with Prof. dr. José Pineda de Gyvez

Project: Wearable Brainwave Processing Platform (BrainWave); 10/2016 –

Paul Detterer

Eindhoven University of Technology; Prof. dr. Twan Basten, Prof. dr. José Pineda de Gyvez, and Dr. Majid Nabi Najafabadi

Projrct: QoS-Adequate Baseband Radio Processing (QoS-AB); 11/2016 –Master Students


Year 2016


Fanglei Hu (胡方磊)

Xinxin Huo (霍新新)

Shuiping Yi (易水平)


Year 2017


Wenlong Bai (白文龙)

Yuting Chen (陈宇亭)

Ming Liu (刘敏)

Jiacong Sun (孙家聪)

Chunmei Yang (杨春梅)

Zhanliang Zhang (张占亮)


Year 2018


Xugang Cao (曹旭刚)

Yingna Huang (黄映娜)

Silin Lu (卢思霖)

Xudong Wang (王旭东)

Chen Xu (徐晨)

Changchun Zhou (周长春)