Huang Group
School of Chemical Biology & Biotechnology

Qinglan Liu

时间:2013-04-11

刘青蓝_副本

Qing-Lan Liu

lql714@126.com

Education

Shenzhen Graduate School,Peking Uinersity (2012-now)

Advisor:Prof.Yong Huang

B.S.,college of pharmacy,Zhengzhou University