Tao Ye Group
School of Chemical Biology & Biotechnology

20151024014436538

Tao Ye
 Principle Investigator
Short CV
                                                                                                       

Yi-an Guo
Co-Principle Investigator
 Short CV

 

CURRENT MEMBERS :


Postdoctoral Fellow

Yu-Jie

Dr. Jie Yu

 Dr. Chao Xu

“清华-北大”联合博士后

 Dr. Yiwen Zheng  Dr. Weitao Sun
Short CV  Short CV Short CV Short CV

 

Year of 2016

 

福松

 

杨明泽

Fusong Wu Mingze Yang

Year of 2017

 

 

Feipeng Han Yi Xiao

Year of 2018

 

 

Jing Chen  Xiaoyun Liao(联合培养)

Year of 2019

Tao Zhang Jiawei  Meng Wenquan Peng

 

Yijun Wu Jie Li(联合培养)

Year of 2020

Hui Zhang Yangyang Jiang

Year of 2021

Jiaxuan Feng

 

 

FORMER MEMBERS :


 

picture
Dr. Shuo Liang
(2004-2009)
picture
Dr. Bo Chen
(2005-2010)
picture
Dr. Xuguang Gao
(2004-2010)
picture
Dr. Hui Liu
(2005-2010)
picture
Dr. Zheng Chen
(2006-2011)
picture
Gang Fu
(2006-2011)
picture
Dr. Lei Wang
(2004-2011)
picture
Dr. Junyang Liu
(2006-2011)
picture
Dr. Lu Dai
(2005-2012)
picture
Dr. Mingzhong Wang
Postdoc(2011-2013)
picture
Dr. Bohua Long
Postdoc(2010-2012)
picture
Dr. Shuo Li
Postdoc(2007-2009)
picture
Dr. Ying Jin
Postdoc(2007-2009)
picture
Dr. Shoubing Tang
Postdoc(2008-2010)
picture
Xiangyang Feng
Visiting Student(2011-2013)
picture
Rongxuan Zhang
Visiting Student(2010-2012)
picture
Huichao Luo
Visiting Student(2008-2010)
picture
Juefei Zhang
Visiting Student(2009-2010)
Ren-Qi
Qi Ren
Research Assistant (2005-2011)
Li-Peng
Peng Li
Research Assistant
picture
Peipei Li
(2010-2014)
picture
Changshan Lv
Visiting student(2010-2013)
picture
Dr. Liankai Song
(2008-2013)
picture
Dr. Honggang Gui
( 2009-2014)
picture
Dr. Shiwei Qu
( 2009-2014)
picture
Junmin Feng
(2012-2015)
picture
Yang Liu
(2011-2015)
picture
Dr. Yi'an Guo
(2010-2015)

 

 

picture

 

picture

picture

Chen-Ying

 Dr. Xiao Ma  Dr. Honghui Lei  Dr. Jingjing Zhou Ying Chen
 (2010-2015)  (2011-2016)  (2011-2016)  (2012-2016)

 

picture

Chen-Kai

Gao-Bowen

Wang-Lushun

 Yang Li Kai Chen Bowen Gao Lushun Wang
 (2011-2017) (2012-2017)

(2017-2019

Postdoctoral Fellow)

(2012-2017) (2012-2017)
闫博
Dr. Jialei Yan
(2012-2018)
Liao Linping
Linping Liao
(2013-2018)
Zhao Meng
Meng Zhao
(2013-2018)
Langlang Liu
(Visiting Student 2017-2019)
 

Dr. Xuelei Jia
(2014-2020)
 

程莹莹

Dr. Yingying Chen
(2015-2020)