Laboratory of Immuno-Oncology Translational Research
School of Chemical Biology & Biotecnology

Graduate Students


                                            

Lijun Zhao (赵丽君)  Zhidong Wang (王志东)  Shuhong Li (李书宏) 
Zhengzhou University, B.S. Wuhan University, B.S. Zhengzhou University, B.S.

 

               

Xuechun Wang (王雪纯) Rui Li(李睿)
China Pharmaceutical University, B.S. Dalian University of Technology

 

Postdoc Fellows


               

 Jian Guo (郭建) Dong Liu (刘东)
Peking Union Medical College, Ph.D. Yangzhou University, Ph.D.

 

 

Research Assistants