Home > Publications

2011 — present

56.  Xiaodong Shi, Rongtong Zhao, Yixiang Jiang, Hui Zhao, Yuan Tian, Yanhong Jiang, Jingxu Li, Weirong Qin, Feng Yin*,  Zigang Li* “Reversible stapling of unprotected peptides via chemoselective methionine bis-alkylation/dealkylation ” Chem. Sci., 2018, DOI: 10.1039/C7SC05109C. Link

55. Wenjun Li,‡ Kuan Hu,‡ Qingzhou Zhang, Dongyuan Wang, Yue Ma, Zhanfeng Hou, Feng Yin*, Zigang Li* “N terminal N-methylation modulates chiral centre induced helical (CIH) peptides’ biophysical properties ”  Chem. Commun. 2018; doi: DOI: 10.1039/C7CC09201F. Link

54. Yanhong Jiang,† Qiwen Deng,† Hui Zhao, Mingsheng Xie, Longjian Chen, Feng Yin, Xuan Qin, Weihao Zheng, Yongjuan Zhao* and Zigang Li* “Development of stabilized peptide-based PROTACs against estrogen receptor α” Acs Chemical Biology, 2017;  doi: 10.1021/acschembio.7b00985 Link

53. Weihao Zheng, Xiaodan Cai and Zigang Li* “Anti-virulence targets of Staphylococcus aureus” Research Trend on Bacterial Pathogenesis. 2017; ISBN:978-1-922227-77-5. iConcept Press.

 

52.Xiaodan Cai,† Weihao Zheng,† Zigang Li* “High-Throughput Screening Strategies for the Development of Anti-Virulence Inhibitors against Staphylococcus aureus” Current Medicinal Chemistry, 2017; doi: 10.2174/0929867324666171121102829

 

51. Xiaodan Cai,Weihao Zhenga,Shaokun Pan, Shengyuan Zhang, Youhua Xie, Haitao Guo, Guoxin Wang,∗ Zigang Li,∗ Ming Luo∗ “A virus-like particle of the hepatitis B virus preS antigen elicits robust neutralizing antibodies and T cell responses in mice” Antiviral Research, 2017; doi: 10.1016/j.antiviral.2017.11.007

50. Mingsheng Xie, Hui Zhao, Qisong Liu, Yujia Zhu, Feng Yin, Yujie Liang, Yanhong Jiang, Dongyuan Wang, Kuan Hu, Xuan Qin, Zichen Wang, Yujie Wu, Naihan Xu, Xiyang Ye* , Tao Wang* , and Zigang Li* “Structural Basis of Inhibition of ERα-Coactivator Interaction by High-Affinity N‑Terminus Isoaspartic Acid Tethered Helical Peptides” J. Med. Chem., 2017; 60 (21), pp 8731–8740; doi: 10.1021/acs.jmedchem.7b00732

49. Kuan Hu,† Feng Yin1,† Mengyin Yu, Chengjie Sun, Jingxu Li, Yujie Liang, Wenjun Li, Mingsheng Xie, Yuanzhi Lao, Wei Liang* , Zigang Li* “In-tether chiral center induced helical peptide modulators target p53-MDM2/MDMX and inhibit tumor growth in stem-like cancer cell” Theranostics, 2017; 7(18):4566-4576; doi:10.7150/thno.19840 Link

48. Yuan Tian,† Xiangze Zeng, †Jingxu Li, †Yanhong Jiang, Hui Zhao, Dongyuan Wang, Xuhui
Huang* and Zigang Li* “Achieving enhanced cell penetration of short conformationally
constrained peptides through amphiphilicity tuning” Chemical Science, 2017; doi:  10.1039/C7SC03614K Link

47. Yuan Tian, † Yanhong Jiang, † Jingxu Li,  Dongyuan Wang, Hui Zhao,  Zigang Li* “Effect of stapling architecture on physiochemical properties and cell permeability of stapled -helical peptides: a comparative study” ChemBioChem.2017; doi:10.1002/cbic.201700352 Link

46. Jingxu Li, Kuan Hu, Hailing Chen, YuJie Wu, Longjian Chen, Feng Yin,* Yuan Tian,* and Zigang Li* “In-tether chiral center modulates the proapoptotic activity of KLA peptide” Chem. Commun. 2017; doi: 10.1039/C7CC04923D Link

45.Dan Yang,‡ “Development of a high quantum yield dye for tumour imaging” Chemical Science, 2017; doi: 10.1039/c7sc02698f Link

44. Hui Zhao, ‡ Xuan Qin, ‡ Dan Yang, ‡ Yanhong Jiang, Weihao Zheng, Dongyuan Wang, Yuan Tian, Qisong Liu, Naihan Xu* and Zigang Li* “The development of activatable lytic peptides for targeting triple negative breast cancer”  Cell Death Discovery,2017; doi:10.1038/cddiscovery.2017.37 Link

1

43. Xiaodong Shi, ‡ Yixiang Jiang, ‡ Dan Yang, Hui Zhao, Yuan Tian, Zigang Li* “Reversibly switching the conformation of short peptide through in-tether chiral sulfonium auxiliary”  Chinese Chemical Letters, 2017; doi:10.1016/j.cclet.2017.07.003 Link

1-s2.0-S1001841717302395-fx1

42.  Feng Yin, ‡ Kuan Hu, ‡ Si Chen,‡ Dongyuan Wang, Jianing Zhang, Mingsheng Xie, Dan Yang, Meng Qiu, Han Zhang* and Zi-gang Li* “Black phosphorus quantum dot based novel siRNA delivery systems in human pluripotent teratoma PA-1 cells”  J. Mater. Chem. B, 2017; doi:10.1039/c7tb01068k Link

Get

41. Kuan Hu,‡, Chengjie Sun,‡, Zigang Li,* “Reversible and versatile on-tether modification of chiral center-induced helical peptides”  Bioconjugate Chem. 2017; doi:10.1021/acs.bioconjchem.7b00321  Link

捕获

40. Kuan Hu,‡ Chengjie Sun,‡ Dan Yang,‡ Yujie Wu, Chuan Shi, Longjian Chen, Tao Liao, Jialin Guo, Yinghuan Liu and Zigang Li* “A precisely positioned chiral center in an i, i +7 tether modulates the helicity of the backbone peptide” Chem. Commun. 2017; doi: 10.1039/c7cc03799f Link

11

39. Kuan Hu,‡ Chengjie Sun,‡ Mengying Yu, Wenjun Li, Huacan Lin, Jialin Guo, Yixiang Jiang, Chengxiang Lei, and Zigang Li* “Dual in-tether chiral centers modulate peptide helicity” Bioconjugate Chem. 2017; doi: 10.1021/acs.bioconjchem.7b00171 Link

微信截图_20170503110750

38. Yanhong Jiang, Hui Zhao, Yuan Tian, Zigang Li* “Lipid–cell-penetrating-peptide conjugates as effective delivery systems” Synlett2017; doi:10.1055/s-0036-1588807 Link无标题37. Dongyuan Wang, Xuan Qin, Hui Zhao, Zigang Li* “N-Cap helix nucleation: methods and their applications ” Sci. CHINA Chem. , 2017 ; doi: 10.1007/s11426-016-9033-y Link                                                     

36. Yuan Tian,‡ Dan Yang,‡ Xiyang Ye and Zigang Li* “Thioether-derived macrocycle for peptide secondary structure fixation” Chem. Rec. , 2017;17,1–13. doi:10.1002/tcr.201600137 Link

无标题

35. Feng Yin,‡ Kuan Hu,‡ Yangzi Chen, Mengying Yu, Dongyuan Wang, Qianqian Wang, Ken-Tye Yong, Fei Lu, Yongye Liang , Zigang Li*SiRNA delivery with PEGylated graphene oxide nanosheets for combined photothermal and genetherapy for pancreatic cancerTheranostics, 2017; 7(5):1133-1148. doi:10.7150/thno.17841 Link

20170227112142901

34. Hui Zhao, Yanhong Jiang, Yuan Tian, Dan Yang, Xuan Qin and Zigang Li* “Improving cell penetration of helical peptides stabilized by N-terminal crosslinked aspartic acids” Organic & Biomolecular Chemistry,2016, DOI: 10.1039/c6ob02501c Link

GA

33. Yixiang Jiang, Kuan Hu, Xiaodong Shi, Qingzhuang Tang, ZiChen Wang, Xiyang Ye* and Zigang Li* “Switching substitution groups on the in-tether chiral centre influences backbone peptides’ permeability and target binding affinity” Organic & Biomolecular Chemistry,2016, DOI: 10.1039/c6ob02289h Link

Graphical abstract: Switching substitution groups on the in-tether chiral centre influences backbone peptides’ permeability and target binding affinity

32. Qingzhou Zhang, Fan Jiang, Bingchuan Zhao, Huacan Lin, Yuan Tian, Mingsheng Xie, Guoyun Bai, Adam M. Gilbert, Gilles H. Goetz, Spiros Liras, Alan A. Mathiowetz, David A. Price, Kun Song, Meihua Tu, Yujie Wu, Tao Wang,*, Mark E. Flanagan,*,  Yun-Dong Wu* & Zigang Li* “Chiral sulfoxide-induced single turn peptide α-helicity ” Scientific Reports, 2016, DOI:10.1038/srep38573 Link

ZQZ

31. Jingxu Li, Yuan Tian, Dongyuan Wang, Yujie Wu, Xiyang Ye*, Zigang Li* “An in-tether sulfoxide chiral center influences the biophysical properties of the N-capped peptides” Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bmc.2016.11.042 Link

Image for unlabelled figure

30. Kuan Hu,‡ Wenjun Li,‡ Mengying Yu, Chengjie Sun, and Zigang Li* “Investigation of cellular uptakes of the in-tether chiral-center-induced helical pentapeptides”  Bioconjugate Chem, 2016, DOI: 10.1021/acs.bioconjchem.6b00492 Link

 无标题

29. Tao Liao,‡ Fang Yuan,‡ Chuan Shi, Chuan-Xin He* and Zigang Li* “Lanthanide chelate-encapsulated polystyrene nanoparticles for rapid and quantitative immunochromatographic assay of procalcitonin” RSC Advances,2016, 6, 103463, DOI: 10.1039/c6ra23816e Link

GA

28. Huacan Lin, Yixiang Jiang, Kuan Hu, Qingzhou Zhang, Chuanxin He*, Tao Wang* and Zigang Li*  “An in-tether sulfilimine chiral center induces β-turn conformation in short peptidesOrganic & Biomolecular Chemistry, 2016, DOI: 10.1039/C6OB01805 Link

image file: c6ob01805j-f1.tif

27. Hui Zhao‡ , Qi-Song Liu‡ , Hao Geng‡ , Yuan Tian, Min Cheng, Yan-Hong Jiang, MingSheng Xie, Xiao-Gang Niu, Fan Jiang, Ya-Ou Zhang, Yuan-Zhi Lao, Yun-Dong Wu,* NaiHan Xu,* and Zi-Gang Li* “Crosslinked aspartic acids as helix-nucleating templates” Angew. Chem.Int. Ed.2016 DOI: 10.1002/ange.201606833 Link

···

26. Weihao Zheng, Xiaodan Cai, Mingsheng Xie,Yujie Liang, Tao Wang* and Zigang Li*”Structure-based-identification of a potent inhibitor targeting stp1-mediated virulence regulation in staphylococcus aureus” Cell Chemical Biology, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.chembiol.2016.06.014 Link

无标题

25. Huacan Lin, Yixiang Jiang, Qingzhou Zhang, Kuan Hu and Zigang Li* “An in-tether sulfilimine chiral center induces helicity in short peptides” Chem. Commun. 2016 DOI: 10.1039/C6CC04508A Link

Graphical abstract: An in-tether sulfilimine chiral center induces helicity in short peptides

24. Bingchuan Zhao, Qingzhou Zhang and Zigang Li* “Constructing thioether-tethered cyclic
peptides via on-resin intra-molecular thiol–ene reaction”  Journal of Peptide Science. 2016 DOI : 10.1002/psc.2902 Link

Figure for Graphical Abstract

23. Yuan Tian,‡ Dongyuan Wang,‡  Jingxu Li, Chuan Shi, Hui Zhao, Xiaogang Niu and Zigang Li* “A proline-derived transannular N-cap for  nucleation of short a-helical peptides” ChemComm. 2016 DOI: 10.1039/c6cc04672j Link

Graphical abstract: A proline-derived transannular N-cap for nucleation of short α-helical peptides

22. Bingchuan Zhao,‡ Dan Yang,‡ Jack Ho Wong, Jianpeng Wang, Cuiming Yin, Yuxia Zhu, Shangrong Fan*, Tzi Bun Ng*, Jiang Xia* and  Zigang Li* “A Thioether-Stabilized d-Proline–l-Proline-Induced β-Hairpin Peptide of Defensin Segment Increases Its Anti-Candida albicans Ability” ChemBioChem. 2016 DOI: 10.1002/cbic.201600179 Link

TOC Graphic

21. F. Yuan, Y. Deng, W. Zhou, M. Zhang, Z. Li. ” A simple and novel method for the quantitative detection of 5-hydroxymethylcytosine using carbon nanotube field- effect transistors “, Nano Res. 2016, 9, 1701-1708 Link

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12274-016-1064-3/MediaObjects/12274_2016_1064_Fig1_HTML.gif

20. Y. Deng,‡ F. Yuan,‡ W. Zhou, M. Zhang, Z. Li. ” Highly uniform DNA biosensors based on threshold voltage of carbon nanotube thin-film transistors “, Nano. 2016, 11, 1650060.  Link

19. T. Liao, F. Yuan, H. Yu and Z. Li. ” A ultrasensitive ELISA method for detection of procalcitonin based on magnetic beads and enzyme-antibody labeled gold nanoparticles “, Anal. Methods. 2016, 8, 1577-1585. (co-first author) Link

Graphical abstract: An ultrasensitive ELISA method for the detection of procalcitonin based on magnetic beads and enzyme-antibody labeled gold nanoparticles

18. Y. Wang, Z. Xia, S. Du, F. Yuan, Z. Li, Z. Li, Q. Dai, H. Wang, S. Lou, S. Zhang, H. Zhou. ” Solution-processed photodetectors based on organic-inorganic hybrid perovskite and nanocrystalline graphite “, Nanotechnology. 2016, 27, 175201  Link

17. Kuan Hu, Hao Geng, Qingzhou Zhang, Qisong Liu, Mingsheng Xie, Chengjie Sun, Wenjun Li,Huacan Lin, Fan Jiang, Tao Wang,* Yun-Dong Wu,* and Zigang Li*  An In-tether Chiral Center Modulates the Helicity, Cell Permeability,and Target Binding Affinity of a Peptide. Angew. Chem.Int. Ed.2016,DOI: 10.1002/anie.201602806R1.Link

16. Yuan Tian, Jingxu Li, Hui Zhao, Xiangze Zeng, Dongyuan Wang, Qisong Liu, Xiaogang Niu, Xuhui Huang, Naihan Xu* and Zigang Li* Stapling of unprotected helical peptides via photoinduced intramolecular thiol–yne hydrothiolation† Chem. Sci., 2016, Advance Article.Link

Graphical abstract: Stapling of unprotected helical peptides via photo-induced intramolecular thiol–yne hydrothiolation

15. Q Liu, H Zhao, Y Jiang, M Wu, Yuan Tian, D Wang, Y Lao, N Xu* & Z Li* Development of a lytic peptide derived from BH3-only proteins. Cell Death Discovery (2016) 2, 16008; Link

Figure 1

14. Bingchuan Zhao, Huacan Lin, Dan Yang, Xiyang Ye* and Zigang Li* Disulfide Bridges in Defesins  Curr.Top.Med.Chem.2015;16(2):206-19. Link

13. Yujie Wang, Hong Zhang, Qingzhou Zhang, Yujie Liang, Lin Ma, Hongsheng Tan, Yuanzhi Lao,* Hongxi Xu* and Zigang Li*  Genetically encoded fluorescence screening probe for MgrA, a global regulator in Staphylococcus aureus†   RSC Adv., 2015, 5, 87216–87220. Link

Graphical abstract: Genetically encoded fluorescence screening probe for MgrA, a global regulator in Staphylococcus aureus

12. Zhao, W. 1; Qian, H. 1; Li, Z.*; Sun, J.* (1: equal contribution) Catalytic Ring Expansion of Cyclic Hemiaminals for the Synthesis of Medium Ring Lactams.
Angew. Chem., Int. Ed. 2015, 54, 10143-10146. Link

  

11. Weihao Zheng, Yujie Liang, Hui Zhao, Jianing Zhang,  Zigang Li*., 5,5′-Methylenedisalicylic Acid (MDSA) Modulates SarA/MgrA Phosphorylation by Targeting Ser/Thr Phosphatase Stp1., ChemBioChem., 2015, 16, 1035-1040. Link

http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/cbic.201500003/asset/image_n/ncontent.gif?v=1&s=4bb5d0adeeb50ec80acbeedbed7a0a0c397e2222

10. Qisong Liu, Fang Yuan, YuJie Liang, Zigang Li*., Cadmium adsorption by E. coli with surface displayed CadR., RSC Adv., 2015, 5, 16089-16092. Link

http://pubs.rsc.org/services/images/RSCpubs.ePlatform.Service.FreeContent.ImageService.svc/ImageService/image/GA?id=C4RA07805E

9. Qingzhou Zhang, Yuan Tian, Yuanzhi lao, Zigang Li*., Peptides-Staple Method Development and Its Application in Cancer Therapy., Curr. Med. Chem., 2014, 21, 2438-2452. Link

Abstract: α-Helixes are important structural motifs of protein three dimension structures and are largely involved in protein- protein interactions. This review covers the recent advances of the peptide stabilizing methodologies and introduces their applications in cancer research.

8. Qingzhou Zhang, Xiaodong Shi, Yanhong Jiang, Zigang Li*., Influence of α-methylation in constructing stapled peptides with olefin metathesis., Tetrahedron., 2014, 42, 7621-7626. Link

http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0040402014011673-fx1.jpg

7.  Wenbo Sun, Huacan Lin, Wenyu Zhou* and Zigang Li*., Oxidative ortho-amino-methylation of phenols via C-H and C-C bond cleavage., RSC Adv., 2014, 4, 7491-7494. Link

http://pubs.rsc.org/services/images/RSCpubs.ePlatform.Service.FreeContent.ImageService.svc/ImageService/image/GA?id=C3RA46373G

6. Lianbo Li, Weili Zhang, Qisong Liu, Yu Gao, Ying Gao, Yun Wang, David Zhigang Wang, Zigang Li and Tao Wang*., Structural Insights on the Bacteriolytic and Self-protection Mechanism of Muramidase Effector Tse3 in Pseudomonas aeruginosa., J. Bio. Chem., 2013, published online. Link

jbc

 

5. Bing-Chuan Zhao, Qing-Zhou Zhang, Wen-Yu Zhou, Hu-Chun Tao* and Zi-Gang Li*., Silver catalyzed synthesis of 4-trifluoromethyl substituted quinolines in water., RSC Adv., 2013, 3, 13106-13109 Link

 

4. Wanxiang Zhao, Zigang Li*, and Jianwei Sun *., A New Strategy for Efficient Synthesis of Medium and Large Ring Lactones without High Dilution or Slow Addition., J. Am. Chem. Soc., 2013, 135 (12), 4680–4683 Link

ja-2013-00883q_0011

 

3.  Shunyou Cai, Xinyang Zhao, Xinbo Wang, Qisong Liu, Prof. Dr. Zigang Li*, Prof. Dr. David Zhigang Wang*., Visible-Light-Promoted C-C Bond Cleavage: Photocatalytic Generation of Iminium Ions and Amino Radicals, Angew. Chem. 2012,51(32), 8050-8053 Link

 

2.  Yu-Ming Zhao, Yik Tam, Yu-Jie Wang, Zigang Li, and Jianwei Sun*., N-Heterocyclic Carbene-Catalyzed Internal Redox Reaction of Alkynals: An Efficient Synthesis of Allenoates, Org. Lett. 2012, 14(6), 1398-1401 Link

ol-2012-00111m_0002

 

1. Fei Sun, Lu Zhou, Bing-Chuan Zhao, Xin Deng, Hoonsik Cho, Chengqi Yi, Xing Jian, Chun-Xiao Song, Chi-Hao Luan, Taeok Bae, Zigang Li*and Chuan He* ., Targeting MgrA-Mediated Virulence Regulation in Staphylococcus aureus., Chemistry & Biology 2011,18, 1032-1041 Link

1-s2.0-S1074552111002055-gr1

 


 

Before 2011
17. Yang, S.; Li, Z.; Jian, X.; He, C.Platinum(II)-catalyzed intramolecular cyclization of o-substituted arylalkynes via sp3 C-H activation"Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 3999-4001.
16. Li, Z.; Capretto, D. A.; He, C. “Silver mediated oxidation reactions:  recent advances and new prospects.”Prog. Inorg. Chem.  2009, 56, 1-48.
15. Chen, H.; Hu, J.; Chen, P. R.; Lan, L.; Li, Z.; Dinner, A. R.; He, C. “The   multidrug efflux regulator MexR uses an oxidation sensing mechanism.” Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.  2008, 105, 13586-13591.
14. Li, Z.; Brouwer, C.; He, C. “Gold catalyzed organic transformations. Chem. Rev. 2008, 108, 3239-3265.
13. Chang, S.; Bray, S. M.; Li, Z.; Zarnescu, D. C.; He, C.; Jin, P.; Warren, S. T. “Identification of small molecules rescuing fragile X syndrome phenotypes in Drosophila.” Nature Chem. Biol. 2008, 4, 256-263.
12. Li, Z.; Capretto, D. A.; Rahaman, R. O.; He, C. “Gold(III)-Catalyzed Nitrene Insertion into Aromatic and Benzylic C-H Groups.J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 12058-12059.
11. Li, Z.; Capretto, D. A.; Rahaman, R. O.; He, C. “Silver-Catalyzed Intermolecular Amination of C-H Groups.” Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 5184-5186.
10. Li, Z.; Zhang, J.; Brouwer, C.; Yang, C.-G.; Reich, N. W.; He, C. “Bronsted Acid Catalyzed Addition of Phenols, Carboxylic Acids, and Tosylamides to Simple Olefins.”Org. Lett. 2006, 8, 4175-4178.
9. Li, Z.; He, C. “Recent Advances in Silver-Catalyzed Nitrene, Carbene, and Silylene-Transfer Reactions.”Eur. J. Org. Chem. 2006, 19, 4313-4322.
8. Li, Z.; Ding, X.; He, C. Nitrenetransfer reactions catalyzed by gold complexes.” J. Org. Chem. 2006, 71, 5876-5880.
7. Li, Z.; Shi, Z.; He, C. “Addition of heterocycles to electron deficient olefins and alkynes catalyzed by gold(III). J. Organometallic Chem. 2005, 690, 5049-5054.( most cited 2005-2008 )
6. Luo, Y.; Li, Z.; Li, C.-J. “A silver-catalyzed domino route toward 1,2-dihydroquinoline derivatives from simple anilines and alkynes.Org. Lett. 2005, 7, 2675-2678.
5. Li, Z.; Wei, C. M.; Chen, L.; Varma, R. S.; Li, C. J. “Three component coupling of aldehyde, alkyne and amine catalyzed by silver in ionic liquid.” Tetrahedron Lett. 2004, 45, 2443-2446.
4. Wei, C.; Li, Z.; Li, C.-J. The development of A3-coupling (aldehyde -alkyne-amine) and AA3-coupling (asymmetric aldehyde alkyne-amine).” Synlett 2004, 9, 1472-1483.
3.Wei, C. M.; Li, Z.; Li, C.-J. “The first silver-catalyzed three-component -coupling of aldehyde, alkyne, and amines.” Org. Lett. 2003, 5, 4473-4475.
2. Chen, L.; Li, Z.; Li, C.-J. “Indium-mediated domino reaction of nitroarenes with 2,3-dihydrofuran in water: an efficient synthesis of 1,2,3,4-tetrahydroquinoline derivatives.”Synlett 2003, 5, 732-734.
1. Li, Z.; Zhang, J.; Li, C.-J. “InCl3-catalyzed reaction of aromatic amines with cyclic hemiacetals in water: facile synthesis of 1,2,3,4-tetrahydroquinoline derivatives. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 153-156.
BOOK CHAPTERS
4. Li, Z.; Capretto, D. A.; He, C. “Silver catalyzed nitrene transfer reactions.” Silver in Organic Chemistry,wiley in press
3. Li, Z.; Capretto, D. A.; He, C. “Gold-catalyzed additions to alkenes: N  nucleophiles” Modern Gold Catalyzed Synthesis, wiley submitted
2. Li, Z.; Capretto, D. A.; He, C. “Gold-catalyzed additions to alkenes: O nucleophiles” Modern Gold Catalyzed Synthesis, wiley submitted
1. Capretto, D. A.; Li, Z.; He, C. “Cyclization by C-H activation” Handbook of Cyclization Reactions, wiley, published
IN PREPARATION:
2. Li, Z. et al. “Oxidation turns on the global regulator SarA in Staphylococcus aureus”
1. Li, Z. et al. “Small molecule inhibitor of global regulator MgrA tunes down the virulence of Staphylococcus aureus”