Zhai Group
School of Chemical Biology & Biotechnology

Postdoctoral Researchers

 

Postdoctoral Fellow
Jian Wei Haijun Zhang Hongjian  Yang
   
Bo Xu Wen Xun
Graduate Student
Dong Liu Qiaoqiao Ao Miao Liu
 
Peng Zou Zhenhua Wang Junjun Yao
Shaobin Su Jianguo Sun Zhinneng Qin
Xuanjie Chen Jinbin Zheng Tie Wang
Alumni
Huiyu Chen Xinzheng Chen Jing Li
   
Jing Zhang  Sasa Wang  Xiaoru Shao
Shengxian Zhai Cheng  Tao Huifei Wang
Hua Zhao Shuxian Qiu Xiaoming Chen
Taiming Wang