Laboratory of Immuno-Oncology Translational Research
School of Chemical Biology & Biotecnology

Lab Members

Graduate Students


                                           

Lijun Zhao (赵丽君)  Zhidong Wang (王志东)  Shuhong Li (李书宏) 
Zhengzhou University, B.S. Wuhan University, B.S. Zhengzhou University, B.S.

 

                                        

Xuechun Wang (王雪纯) Xuexiu Qi(齐学袖) Xiaoyi Wei(魏晓懿)
China Pharmaceutical University, B.S. Jinan University, B.S. Tianjin University of Science and Technology, B.S.

 

                             

Licai Shi(师利采) Xiaolin Yang(杨晓琳) Qiaoru Guo(郭乔如)
 Northwest A&F University, M.S.
Sun Yat-sen University, B.S.
Guangzhou Medical University, M.S.

 

                   

Xiancheng Zhang(张宪成) Jianjiang Li(李建江)
 Northeast University, M.S.
Shandong University, M.S.

Postdoc Fellows


 

 

 

Research Assistants