Han Group
Computational Biology and Biophysics Group

Grade:2017

Bohua Wu (吴博华)
wubh@pku.edu.cn

Grade:2018

Hang Zheng (郑行)
hzheng@pku.edu.cn

Grade:2019


 Jiawei Meng(孟佳伟)
 1997MJW@pku.edu.cn
     

Grade:2020

   
Pengli Zhang (张鹏莉) Yiting Zhang (张意婷)  Xiaojing Tian (田晓京)
zhangpl@stu.pku.edu.cn yiting@stu.pku.edu.cn tianxj15@tsinghua.org.cn
     

Grade:2021

   
 
Jiazhen Wu(吴佳珍)  Siyong Huang(黄思咏)  
wujz@stu.pku.edu.cn huangsy@stu.pku.edu.cn  
     

Grade: 2022

   
   
Yue Zhang(张越)    
yorncheung@pku.edu.cn    
     

♦ Former Members

   

Grade: 2012

   
   
Yang Cao (曹阳) Xuehan Jiang (蒋雪涵)  
caoyang0521@pku.edu.cn hanx_jiang@hotmail.com  
   

Grade: 2014

   
photo (2)
Qinsi Xiong (熊琴思) Wan Zhang (张婉) Shu Li (李舒)
kingcy1992@163.com 1582484331@163.com 1401111217@pku.edu.cn
     
QQ图片20161021231521    
Chen Li (李辰)    
2903683386@qq.com    
   

Grade:2016

Xuan Tang (唐璇) Xiang Cai (蔡翔) Miao Yuan(员苗)
tang7x@pku.edu.cn caixiang@pku.edu.cn miaoyuan_jlu@163.com
 

Grade: 2019

 
 
Zhongyuan Qin (秦中元)  
1901212898@pku.edu.cn  
   

Grade: 2020

   
   
Mengxin Zhao (赵梦鑫)    
mxzhao1998@126.com    

Research Assistant

   
   
Yuwei Han (韩雨薇)  
hanyuwei1994@me.com