Home > Members
Group photo
 


Associated research fellow

Feng Yin
Peking University
yinfeng@pkusz.edu.cn

Assistant Research Fellow

Zhihong Liu

University of Calgary, Canada

Year of 2017

Licheng Tu

Hubei university
18674061904@163.com

 

Fadeng Yang

Huazhong University of Science and Technology
fadeng.yang@foxmail.com

 

Yuena Wang

Guangzhou University of Chinese Medicine

 

Fenfang Yang

Tongji University

Hongkun Xu

Lanzhou University

Year of 2018

Hailing Chen

Southern Medical University

Wanjin Zhong

Heilongjiang Bayi Agricultural University

Meimiao Zhan

Hefei University of Technology

Changxing Hu

Shenzhen University

Year of 2019

Yichi Zhang

Lanzhou University

Yuan Feng

Lanzhou University

Jinpeng Wang

Wuhan University

Xiaochun Guo

South China University of Technology

Year of 2020

Yuechen Wang

China Agricultural University

Leying Jiang

Xiangtan University

Jinming Sun

Liaoning Shihua University

Year of 2021

Na Liu

Shandong University

liuna@pkusz.edu.cn

 

Danyang Cai

Peking University

 

Research Asisitant

Zhanfeng Hou

China Agricultural University

houzf@pkusz.edu.cn

Longjian Chen

Dalian Universty of Technology

chongj678@126.com

Lingwei Kong

East China University of Science and Technology

konglw@pkusz.edu.cn

 

Chenshan Lian

Beijing University of Technology

Jianbo Liu

Harbin Institute of Technology

 

Postdoc.

Ziyuan Zhou

University of Kentucky

zhouzy@pkusz.edu.cn

Rui Wang

The Chinese University of Hong Kong

alicelchf@sohu.com

Di Li

Northeast Normal University

 

Chuan Wan

China Agricultural University

 

Yaping Zhang

Ocean University of China

Junhong Xiang

Naikai University

Former Members:

Year of 2010

lqsxiaoQisong Liu (PhD)
Sun-Yat Sen University
liuqisong123@126.com
zqzxiaoQingzhou Zhang (PhD)

Zhengzhou University
zqz@pku.edu.cn

王雨洁小Yujie Wang(PhD)Sichuan Agricultural University
wang.maggie.223@gmail.com

 

Year of 2011

 

Fang Yuan (PhD)
Guangzhou University of Chinese Medicine
yuanfang_pku@163.com

 

Bingchuan Zhao (PhD)
Zhengzhou University
zhaobingchuan2008@163.com

 

Education B. S. (2007-2011): West China School of Pharmacy, Sichuan University; Graduate student (2011-prensent): School of Chemical Biology and Biotechnology,Shenzhen Graduate School of Peking University. Interests Travelling, Food, Music, Guitar, Photograph..

Yuan Tian (PhD)
Sichuan University
i.tyuan@qq.com

 

Huacan Lin (PhD)
South China University of Technology
linhuacan@yahoo.cn

 

安淼小

Miao An (Master)
Ocean University of China
anmiaopku2011@gmail.com

Year of 2012

 

胡宽小

Kuan Hu (PhD)
Lanzhou University

 

Weihao Zheng (PhD)
South China University of Technology

 

Hui Zhao (PhD)
Henan University

 

杨丹-小

Dan Yang (PhD)

Shandong University

 

Mingsheng Xie (PhD)

Huazhong University of Science and Technology

 

 

马琳小

Lin Ma (Master)

Zhengzhou University

Year of 2013

IMAG1046

Mengying Yu

Huazhong University of Science and Technology

Xiaodan Cai

Guangzhou University of Chinese Medicine

DSC_4287

Yanhong Jiang

Zhengzhou University

85086872595123209

Jianing Zhang

Minzu University of China

QQ图片20160219102039

Jingxu Li

Henan University

Year of 2014

Xiaodong Shi

Henan University

Xuan Qin

Southern Medical University

Yixiang Jiang

Guangzhou University of Chinese Medicine

Dongyuan Wang

Sichuan University

Year of 2015

Chengjie Sun

Guangzhou University of Chinese Medicine

Weirong Qin

Guangxi Normal University

Wenjun Li

Sun-Yat Sen University

Yue Ma

Sichuan Agricultural University

 

 

Yang Li

Zhengzhou University

 

 

Year of 2016

Rongtong Zhao

Nanjing University
muyaren@126.com

Yinghuan Liu

Jiangsu University
liuyhchem@foxmail.com

 

Yujie Liang (RA)

Beijing Forestry University
liangyjie@gmail.com

Wenbo Sun (RA)

Lanzhou University
origin2@126.com

Wanxiang Zhao (Visiting Fellow)

The Hong Kong University of Science and Technology
wxzhao@ust.hk

 

Jianxian Gong (Visiting Fellow)

Peking University
gongjx@pku.edu.cn